[insert_php]
$fnavn= $_POST[«fnavn»];
$enavn= $_POST[«enavn»];
$adresse= $_POST[«adresse»];
$postnummer= $_POST[«postnummer»];
$poststed= $_POST[«poststed»];
$telefon= $_POST[«telefon»];
$epost= $_POST[«epost»];
$membertype = $_POST[«membertype»];
$wostrom = $_POST[«wostrom»];
$wstrom = $_POST[«wstrom»];
$baatstrom = $_POST[«baatstrom»];
$commentsorder = $_POST[«comments»];
$sendString = «»;
if (!empty($fnavn)) {
$sendString .= «Du har mottatt en bestilling:
Navn: «.$fnavn.» «.$enavn.»
Adresse: «. $adresse . «, » . $postnummer . » » . $poststed . »
Kontaktinformasjon:
Telefon: » . $telefon . »
E-post » . $epost . »
«;
$sendString .= »
«;
$sendString .= »
Medlemskap:
«;
if($membertype == «medlemskap»){
$sendString .= «Kun medlemskap«;
}else{
$sendString .= «Medlemskap + båtplass«;
$sendString .= »

Båtplass:
«;
if($baatstrom == «2»){
if($wostrom == ’64m»){
$sendString .= «6 x 4m u/strøm«;
}
if($wostrom == ’63m»){
$sendString .= «6 x 3m u/strøm«;
}
}
if($baatstrom == «1»){
if($wstrom == ’84m»){
$sendString .= «8 x 4m m/strøm«;
}
if($wstrom == ’83m»){
$sendString .= «8 x 3m m/strøm«;
}
}
}
$sendString .= »
Kommentar:
» . $commentsorder;
$headers = array(«Content-Type: text/html; charset=UTF-8»);
wp_mail( «Post@fordebatklubb.no», «Bestilling medlemsskap Førde båtklubb», $sendString, $headers);
echo «Takk for din bestilling! Vi vil kontakte deg snart!«;
}
[/insert_php]

Innmelding

Fornavn *

Etternavn *

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon *

E-postadresse

Velg ditt medlemskap

Kommentarfelt